Příprava nových vnitřních předpisů fakulty vrcholí!

 

Vážené členky a vážení členové akademické obce fakulty,

v souladu s harmonogramem přijímání vnitřních předpisů schváleným dne 2. března 2017 byly dnešního dne AS PF UK předloženy návrhy celkem 9 vnitřních předpisů fakulty, jejichž schvalování je na programu zasedání AS PF UK dne 20. dubna 2017.

Tyto návrhy jsou uloženy v úložišti https://netstorage.prf.cuni.cz/NetStorage/?/oneNet/NetStorage/DriveL_APPS/ASPFUK a rovněž jsou ke stažení dole.

V souladu s harmonogramem přijímání vnitřních předpisů mohou členové AS PFUK zaslat případné pozměňovací návrhy a všichni členové akademické obce fakulty podněty do 12. dubna 2017, a to na emailovou adresu bohac @ prf.cuni.cz.

S pozdravem

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
předseda Akademického senátu PF UK

Návrhy předpisů ke stažení:

statut PF UK

disciplinární řád

ediční řád

jednací řád AS

jednací řád Vědecké rady

Pravidla pro organizace studia

pravidla pro přiznávávní stipendií

pravidla pro rigorózní řízení

volební řád AS


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111