Přijďte si připomenout a uctít 17. listopad na Albertov!

 

Celá akce je organizována studentskou částí Akademického senátu Univerzity Karlovy, studenty a studentskými spolky a je koncipována jako celodenní festival k uctění památky minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii, kteří obzvláště v letech 1939 a 1989 riskovali pro naši společnost a budoucnost vše. Zároveň chceme ukázat, že mladé generaci a členům akademických obcí vysokých škol v České republice záleží na stavu veřejných záležitostí v naší zemi i ve světě a na demokratických principech, lidské důstojnosti a svobodě. Tedy hodnotách, na nichž je naše moderní společnost postavena.

Těšit se můžete na představení studentských spolků z celé republiky, vystoupení rektorů, studentů i významných osobností akademické a veřejné sféry. V odpoledních a večerních hodinách pro Vás pak připravujeme vystoupení studentských kapel a diskuzní setkání o celospolečenských tématech s osobnostmi veřejného života. Jelikož je akce pořádána jako celodenní, počítá se samozřejmě také s možností individuální piety u památníku a s volným přístupem k němu.

17. listopad na Albertově se ponese v apolitickém duchu, kdy naším cílem je pozitivně připomenout a povzbudit to nejlepší ve společnosti a řádně uctít celou podstatu státního svátku. Nikoliv vysílat negativní poselství, které by hrozilo povzbudit odstředivé tendence mezi skupinami v naší společnosti.

Program:
- Akce přímo navazuje na pietní akt, který v 9:00 proběhne u Hlávkovy koleje a následně v Žitné ulici.
- 11:00 zahájí svoji prezentaci studentské spolky a do 12:00 dorazí průvod od Žitné ulice.
- 12:00 vystoupí se svými projevy rektor Univerzity Karlovy - prof. Tomáš Zima, místopředsedkyně SK RVŠ - Barbora Stuhlová, rektor Masarykovy univerzity - doc. Mikuláš Bek, zástupce studentů Univerzity Karlovy - Lukáš Kostínek, osobnost, která v sobě jedinečným způsobem pojí porevoluční demokratickou transformaci ČR s akademickým prostředím - doc. Petr Pithart
- 13:00 Diskuze pořádaná studentským projektem Názorování na téma "Mladí a budoucnost ČR" - diskutují zajímavé mladé osobnosti
- 16:00 Diskuze v prostorách Menzy Albertov pořádaná Mladými občany na téma "Studenti demokracie - jak jsme se sžili s demokratickým systémem a hodnotami?" - diskutují osobnosti veřejného života, které se podílejí a podílely na demokratickém vývoji ČR po Sametové revoluci
- 19:00 Diskuze v prostorách Menzy Albertov pořádaná studentským spolkem Common Law Society na téma "Role nezávislých médií v demokratické společnosti" - diskutují přední čeští novináři
- 15:00 až 22:00 Vystoupení studentských kapel na hlavním podiu


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111