Přihlašte se na praxi na Magistrátu HMP!

 

Na konci roku 2014 vznikla ve spolupráci Právnické fakulty UK a Magistrátu hlavního města Prahy bezplatná právní poradna pro obyvatele hlavního města Prahy. Provoz poradny zajišťují pod dohledem právníků HMP studenti vyšších ročníků fakulty.
 
V současnosti PF UK hledá studenty na provoz ve dvou termínech, a to:
a) leden – březen 2016,
b) duben – červen 2016.
 
PF UK proto tímto vyzývá své studenty třetích a vyšších ročníků, aby níže specifikovaným způsobem vyjádřili svůj zájem se podílet na činnosti poradny, tj. přijímat dotazy a pod vedením zaměstnanců Magistrátu je zodpovídat. Poradna funguje v odpoledních hodinách (14-16) vždy v pondělí a ve středu, přičemž každý z obou termínů budou v poradně přijímat dotazy tři studenti PF UK, kteří budou pracovat společně v týmu.  
Praxe bude uznána jako předmět Odborná praxe – praxe na úřadech městských částí či Magistrátu HMP a studenti za ni obdrží čtyři kredity.
 
Přihlášky (obsahující zejména motivační dopis v délce cca jedné normostrany) vložte nejpozději do pátku 27. listopadu 2016 (24.00 hod) do formuláře, který je přístupný na této adrese.
 
V případě dotazů, či pokud by vám formulář nefungoval, pište na adresu: urbanm @ prf.cuni.cz.
 
Spolupráci s Magistrátem hlavního města Praha zajišťuje Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK a podporuje děkan fakulty, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Informaci o zařazení či nezařazení do poradny obdržíte do neděle 7. prosince 2015 na mail, který vyplníte do formuláře. Pokud vám vyhodnocení nepřijde, ozvěte se neprodleně na výše uvedený email.
 
Těšíme se na vaše přihlášky

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

děkan Právnické fakulty UK

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

člen Mezioborového centra rozvoje právních dovedností


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111