Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – červen 2017

Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – červen 2017

Přihlásit se mohou pouze ti studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněnou zkoušku z Obecných základů právní vědy a obou světových jazyků.

Ke státní doktorské zkoušce, která se bude konat v červnu 2017, se prosím přihlašujte od 3. 4. - 20. 4. 2017. Vyplňte prosím přihlášku ke státní doktorské zkoušce, kterou naleznete na webu. K přihlášce se přikládá přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o vědecké činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena oborovým garantem. Pokud jste nic nepublikovali, uveďte tuto skutečnost do přihlášky. Materiály můžete zaslat poštou na referát doktorského studia, předat na podatelně nebo zanést v úředních hodinách na studijní oddělení.

Na výše uvedené přílohy nejsou k dispozici vzory ani formuláře.

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce naleznete zde: http://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/dokumenty-studijni-oddeleni/1404045580/

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111