Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – červen 2016

Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – červen 2016

Přihlásit se mohou pouze ti studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněnou zkoušku z obecných základů právní vědy a obou světových jazyků.

Ke státní doktorské zkoušce, která se bude konat v červnu 2016, se prosím přihlašujte od 30. 3. - 13. 4. 2016. Vyplňte prosím přihlášku ke státní doktorské zkoušce, kterou naleznete na webu. K přihlášce se nově přikládá přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o vědecké činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena oborovým garantem. Pokud jste nic nepublikovali, uveďte tuto skutečnost do přihlášky.

Přihlášku spolu s kompletními (a podepsanými) dokumenty odevzdávejte prosím v úředních hodinách na studijním oddělení, na podatelně Právnické fakulty nebo zašlete poštou na referát doktorského studia. Na výše uvedené přílohy nejsou k dispozici vzory ani formuláře.


Přihlášku ke státní doktorské zkoušce naleznete zde: http://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/dokumenty-studijni-oddeleni/1404045580/
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111