Přihlášky na předmět Ochrana lidských práv v teorii i praxi I

 

Ochrana lidských práv v teorii i praxi nabízí studentům možnost propojit teoretické znalosti s praxí.

Předmět rozvíjí schopnosti studentů právo nalézt, interpretovat a aplikovat na určitý případ. Student se bude postupně podílet na právních rozborech, naučí se základy komunikace s klientem a základní přístupy k řešení právních problémů. To všechno umožní účastníkům orientovat se při práci s platným právem a vytvořit si potřebné návyky pro budoucí praxi. 

Předmět je koncipován do dvou částí výuky, teoretické a praktické, rozdělené do dvou semestrů.

Teoretická část, probíhající v prvním semestru, sestává z šesti výukových bloků. Výuka je zaměřené na praktické využití znalostí. V rámci výuky je možné absolvovat také pouze první semestr. 

Praktická část ve druhém semestru probíhá pod vedením a supervizí pracovníků spolupracujících neziskových organizací, případně v rámci praxe v kanceláři Veřejného ochránce práv. Studenti se seznámí s problémy ochrany lidských práv a budou se moci aktivně účastnit řešení konkrétních případů. 

Uzávěrka přihlášek proběhne 17. 10. 2016. Přihlášky zasílejte a pro další informace pište na olptp @ prf.cuni.cz.

Více informací o předmětu zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111