Přednáška "Volba nestátního práva v oblasti práv duševního vlastnictví" - 16. 4. 2018

 

 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK

Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese


prof. Dr. Kurt Siehr

z Max-Planck-Institutu Hamburk

 

na téma


Volba nestátního práva v oblasti práv duševního vlastnictví

 

která se koná

dne 16. 4. 2018 v 17.30 hod.

v místnosti č. 412 / 4. patro budovy PF UK

 

Předmětem přednášky je „tradiční“ problém mezinárodního práva soukromého.


Přednáška v angličtině.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111