Přednáška prof. Tichého "Odpovědnost za výrobek"

 

V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky
Vás srdečně zveme na přednášku
 
 
Odpovědnost za výrobek
 
 
 
Přednášející:
prof. Dr. Luboš Tichý
Datum a místo konání:
29. 10. 2015, PF UK, místnost č. 401 od 17.30 h
 
Předpokládané ukončení v 19.00 h
 
 
Anotace přednášky

 

Referát se zabývá tímto u nás relativně málo frekventovaným druhem deliktní odpovědnosti. Zdánlivě se jedná o výlučnou objektivní odpovědnost. Široký rozsah exonerační povinnosti v unijní směrnici a NOZ ji však přibližují k povinnosti subjektivní. Referát se zabývá problémem vady, a to zejména s ohledem na její kategorizaci na vady výrobní a vady konstrukční.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111