Přednáška prof. Tichého "Následky odpovědnosti"

 

V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky
Vás srdečně zveme na přednášku
 
 
Následky odpovědnosti
(náprava škody, vyrovnání výhod a regres)
 
 
 
Přednášející:
prof. Dr. Luboš Tichý
Datum a místo konání:
22. 10. 2015, PF UK, místnost č. 401 od 17.30 h
 
Předpokládané ukončení v 19.00 h
 
 
 
 
Anotace přednášky

 

Následkem deliktní odpovědnosti je především náprava škody. Referát se soustředí na vymezení pojmu nápravy, náhrady, kompenzace a naturální náhrady a typologii specifických náhrad. Vyrovnání následků odpovědnosti je dalším pojmem potřebným analýzy i s ohledem na jeho novou úpravu v NOZ.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111