Přednáška prof. Luboše Tichého. Spotřebitelská smlouva II – 6. 6. 2019

 Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK
Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese

 prof. Luboš Tichý

na téma


Spotřebitelská smlouva II

6. 6. 2019 v 17.30, místnost č. 401

 

 

Anotace přednášky

Referát navazuje na obecný výklad spotřebitelské smlouvy 16. 5. a jeho předmětem je vymezení spotřebitelské smlouvy a základů její unijní koncepce. Dále se soustředí na otázku kogentnosti evropské a české právní úpravy, informační povinnosti podnikatele, jednostranné právo spotřebitele na ukončení smlouvy a konečně se bude zabývat kontrolou uzavírání a obsahu smlouvy – tedy klíčovou problematikou spotřebitelské smlouvy.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111