Přednáška "Leniency a jeho vztah k dokazování"

 

V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky

Vás srdečně zveme na přednášku
 
Leniency a jeho vztah k dokazování
 
Přednášející:
JUDr. Petra Pipková, Ph.D., LL.M.eur
 
Datum a místo konání:
16. 4. 2015, PF UK, místnost č. 404 od 17.30 h
 
Předpokládané ukončení v 19.00 h
 
Anotace přednášky

Program leniency (program shovívavosti) je považován za jeden z nejdůležitějších nástrojů odhalování a potlačování horizontálních kartelů. Z tohoto důvodu se příspěvek bude nejprve krátce zabývat otázkou jeho využití. Hlavní těžiště příspěvku se však bude týkat důkazní hodnoty prohlášení žadatele o leniency (tzv. corporate statements), jimž je v rozhodovací praxi zpravidla automaticky přisuzováno mimořádné postavení v rámci hodnocení důkazů.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111