Přednáška CPK "Všeobecné obchodní podmínky a kontrola smlouvy"

 

V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky
Vás srdečně zveme na přednášku

Všeobecné obchodní podmínky a kontrola smlouvy

 

Přednášející: prof. Dr. Luboš Tichý
Datum a místo konání: 7. 5. 2015, PF UK, místnost č. 404 od 17.30 h

Předpokládané ukončení v 19.00 h

 

 

Anotace přednášky
Výklad významu všeobecných obchodních podmínek – právního jednání „normativního“ charakteru a ochrany proti nim. Objasnění otázky inkorporace do smlouvy a její kontrola, jakož i kontroly jejich obsahu. Interpretace nejednoduché úpravy v OZ s výkladem de lege ferenda. 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111