Přednáška Centra právní komparatistiky

 

V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky
Vás srdečně zveme na přednášku

Vnitrostátní mechanismy České republiky ve vztahu k tvorbě a implementaci sekundárního práva EU


Přednášející:
JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D.

Datum a místo konání:
5. 3. 2015 PF UK, místnost č. 404 od 17.30 h

Předpokládané ukončení v 19.00 h


Anotace přednášky
Přednáška se bude věnovat fungování mechanismů, v jejichž rámci jsou vnitrostátní orgány ČR zapojeny do legislativního procesu EU a do implementace unijních předpisů. Pozornost bude věnována jednak nastavení postupů projednávání legislativních návrhů EU a vytváření národních pozic k nim a postupům provádění přijatých předpisů, zvláště směrnic. Dále přednáška shrne a rozebere dosavadní praktické zkušenosti s fungováním těchto mechanismů.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111