Právnická fakulta ve spolupráci s Vrchní soudem v Praze vyhlašuje nový předmět s názvem „Odborná praxe – praxe na soudech IV. (Vrchní soud v Praze)

 

Právnická fakulta UK v Praze
a Vrchní soud v Praze
 
organizují společně pro zimní semestr akademického roku 2015/2016 pilotní projekt stáží na Vrchním soudu v Praze. Stáže budou probíhat od druhého týdne měsíce října 2015 do poloviny prosince.
 
Do výuky na Právnické fakultě UK je stáž zařazena jako volitelný předmět Odborná praxe a za její absolvování se udělují 4 kredity.
 
Odborné praxe jsou určeny pro studenty čtvrtého a pátého ročníku. Počet vybraných studentů pro tyto stáže je z kapacitních důvodů omezen na 12 studentů.
 
Kritériem výběru je včasně projevený zájem a motivace uvedená ve stručném motivačním dopise.
 
Písemné přihlášky (na tiskopisu běžné žádosti) je možno podávat do 7. října 2015 (poslední den doručení žádosti), a to k rukám JUDr. Tomáše Horáčka, vedoucího Mezioborového centra rozvoje právních dovedností PF UK, a to poštou nebo osobně do podatelny fakulty (neakceptují se přihlášky e-mailem). V přihlášce je nutno uvést, kromě všech osobních údajů (jméno a příjmení, datum narození, adresa, podpis), též číslo mobilního telefonu a čitelnou e-mailovou adresu pro usnadnění komunikace.
 
Studenti, kteří budou vybráni, budou informováni emailem s tím, že jim též bude sděleno, kdy proběhne úvodní schůzka s předsedou a místopředsedou Vrchního soudu v Praze (předpokládá se datum 13.října 2015 od 11. hod. v budově Vrchního soudu v Praze).  Na tomto shromáždění budou mj. vybraní studenti seznámeni s bližšími informacemi o průběhu stáží. Účast vybraných studentů na této schůzce je nutná!         
 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v.r.

 

děkan

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111