Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze se zármutkem oznamuje, že v sobotu 11. dubna t.r. ve věku 87 let zesnul prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc.

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze se zármutkem oznamuje, že v sobotu 11. dubna t.r. ve věku 87 let zesnul
 
prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc.
 
dlouholetý akademický pracovník fakulty , který působil na katedře právních dějin v letech 1952 – 2006.
 
Velmi se oceňuje jeho péče, s jakou se věnoval v době svého působení na fakultě výchově nových právníků, a jeho bohatá publikační činnost.  Zejména se soustřeďoval na problematiku kořenů evropského práva a práva USA, jakož i vybraných kapitol z dějin státu a práva zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky.
 
Poslední rozloučení se koná ve středu 22. dubna 2015 v 11 hod. ve velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111