Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze se zármutkem oznamuje, že dne 2. prosince t.r. ve věku 74 let zesnul po dlouhé těžké nemoci prof. JUDr. Josef Mečl, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze se zármutkem oznamuje, že dne 2. prosince t.r. ve věku 74 let zesnul po dlouhé těžké nemoci

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc.,

který působil na fakultě v letech 1962 – 1994 jako akademický pracovník na katedře teorie práva a právních učení a v letech 1980 – 1990 jako děkan fakulty.

Poslední rozloučení se koná v úterý 9. prosince t. r. v 15 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze- Strašnicích.

Smuteční oznámení zde.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111