Pozvánka pro potenciální interní doktorandy na katedře odchodního práva

 

Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vás zve na

SETKÁNÍ S UCHAZEČI O PREZENČNÍ FORMU STUDIA OBCHODNÍHO PRÁVA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU
 
Katedra obchodního práva zve uchazeče o prezenční formu studia oboru obchodní právo v doktorském studijním programu na neformální setkání. Během něho bude mít uchazeč příležitost seznámit členy katedry se svými dosavadními studijními a vědeckými výsledky, s oblastmi svého odborného zájmu, s představami o svém zapojení do činnosti katedry a o svém dalším odborném směřování a vědeckém výzkumu (zejména o zvažovaném tématu disertační práce).
Potenciální školitelé a stávající studenti prezenční formy doktorského studia obchodního práva seznámí uchazeče s obsahem, nároky a představami o zapojení doktorandů do vědecké, pedagogické a další činnosti katedry. Setkání má informativní a diskusní povahu a nenahrazuje podmínky, které musí uchazeč splnit pro přijetí do doktorského studijního programu (viz Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2016/2017 na adrese http://www.prf.cuni.cz/).
Zájemci se mohou obrátit na adresu tomasekp @ prf.cuni.cz, a to nejpozději do 25. března 2016.
O datu a místu setkání Vás budeme elektronicky informovat.  
Za katedru obchodního práva

 

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111