Pozvánka na zasedání AS - rozprava hlasování o návrzích nových fakultních předpisů - 20. dubna

 

Vážené členky a vážení členové akademické obce fakulty,

chtěl bych Vám poděkovat za zaslané pozměňovací návrhy a podněty k návrhům vnitřních předpisů. Většinu podnětů jsem si osvojil a podal jako pozměňovací návrhy.
Návrhy vnitřních předpisů s navrženými pozměňovacími návrhy jsou uloženy v úložišti přístupném vzdáleně přes netstorage a rovněž jsou ke stažení dole.

V názvu předpisu je uveden počet pozměňovacích návrhů předložených k hlasování, v textu předpisů jsou pak pozměňovací návrhy viditelně označeny včetně jména navrhovatele a případných odůvodnění.

Tímto Vás všechny srdečně zvu na zasedání AS PF UK, které se bude konat dne 20. dubna 2017 od 14 hod. v místnosti č. 117 a na kterém budou vnitřní předpisy schvalovány.


S pozdravem

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
předseda Akademického senátu PF UK

 

01 Statut - 17 PN

02 Disciplinární řád -0 PN

03 Ediční řád - 0 PN

04 Jednaci řád AS - 8 PN

05 Jednací řád VR - 0 PN

06 Pravidla pro organizaci studia - 85 PN 

07 Pravidla pro přiznávání stipendií - 2 PN

08 Pravidla pro rigorózní řízení - 7 PN

09 Volební řád AS - 3 PN

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111