POZVÁNKA na workshop na téma Compliance v tuzemských společnostech - 23. září

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

PRÁVNICKÁ FAKULTA
 
Vás tímto zve na v pořadí již druhý
vědecký workshop
 
s názvem:
 
„Compliance v tuzemských společnostech“
s podtituly:
 
-       specifika compliance v koncernových vztazích;
-       procesní aspekty trestního stíhání právnických osob.
 
který se uskuteční dne 23. září 2016 od 9.00 hodin v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 
První vědecký workshop k tématu tzv. Compliance programů, který se uskutečnil v listopadu 2015, byl zaměřen na obecný úvod do této problematiky. I nadále platí, že vytvoření efektivně fungujícího a transparentního systému vnitřní organizace, řízení a provozu obchodní společnosti je jedním z významných faktorů vedoucích k jejímu úspěšnému fungování a může přispět k eliminaci rizik spojených s trestní odpovědností.
Cílem tohoto v pořadí již druhého vědeckého workshopu je navázat na předchozí obecné setkání a otevřít debatu na dvě velmi aktuální témata spojená s Compliance.
Prvním z těchto témat je význam Compliance a jeho modifikace v rámci podnikatelských seskupení, typicky v rámci koncernových vztahů. V praxi je obvyklé, že Compliance je v rámci skupiny determinováno a korigováno mateřskou společností. Dceřiné společnosti musí tyto pokyny své mateřské společnosti respektovat, zároveň však musí věnovat nezbytnou péči přizpůsobení takto nastavených pravidel specifikům právního řádu, kterým jsou vázány a také specifickým potřebám své činnosti.
Druhým tématem, kterému bude nynější workshop věnován, jsou procesní aspekty trestního stíhání právnických osob. Vzhledem k tomu, že zákonná úprava trestněprávního postihu právnických osob je stále poměrně čerstvá, přináší praxe řadu problémů, s nimiž se musí orgány činné v trestním řízení, potažmo obhajoba vyrovnávat. Jedná se přitom často o problémy, které z logiky věci dosud nebyly řešeny judikaturou vrcholných soudů a i odborná literatura je zatím zaznamenala pouze okrajově.
  
V případě Vašeho zájmu o aktivní či pasivní účast na workshopu nás kontaktujte na adrese: complianceworkshop @ seznam.cz
Zájemce o aktivní účast prosíme o reakci nejpozději do 9. 9. 2016.
 
Workshop je pořádán studenty doktorského studia na Právnické fakultě UK, Mgr. Klárou Hurychovou a Mgr. Michalem Sýkorou, v rámci jimi řešeného projektu Komparativní analýza pravidel Compliance ve vybraných zahraničních právních řádech (USA, Austrálie, Velká Británie, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko) a v České republice, podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (č. 1692214).
 
Leták ke stažení zde
Program ke stažení zde

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111