Pozvánka na výstavu na téma Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat - od 2.11. do 14.12.

 

Srdečně Vás zveme k prohlédnutí výstavy na téma

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, neboli „Karpatská úmluva",

kterou od 2.11. do 14.12. 2015

pořádá Katedra práva životního prostředí PF UK v Praze ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Českou společností pro právo životního prostředí.

Výstava je umístěna ve třetím patře PF UK v Praze v prostoru před Amfiteátrem (místnost č. 300).

Prohlédnout si můžete dvacet naučných panelů věnovaných ochraně přírody, krajiny a kulturních památek tohoto významného a unikátního evropského pohoří.

Karpatská úmluva byla podepsána Českou republikou, Slovenskem, Polskem, Ukrajinou, Rumunskem, Maďarskem a Srbskem v květnu 2003 v Kyjevě. Karpatské země tak vyjádřily svoji podporu ochraně přírody a své odhodlání přispět k udržitelnému rozvoji regionu.

Na přelomu listopadu a prosince 2015 připravujeme pro české i zahraniční studenty (zejména z karpatských zemí) malou konferenci v anglickém jazyce věnovanou právě této významné úmluvě.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111