Pozvánka na třetí ze série besed Sine ira et studio s podtitulem „Doba na rozhraní“ - 26. dubna

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.,

si Vás dovoluje pozvat na třetí ze série besed Sine ira et studio, tentokrát s podtitulem

„Doba na rozhraní“.

Na konci roku 2016 byla v nakladatelství Vyšehrad vydána další z úspěšných knih autorského kolektivu vedeného profesory Univerzity Karlovy Miroslavem Bártou a Martinem Kovářem nazvaná Na rozhraní: Krize a proměny současného světa.

Autorům se podařilo otevřít společenskou debatu o významných problémech současné společnosti v kontextu světového a evropského vývoje. Řada otázek se více či méně dotýká právě práva či možností a limitů, jak na ně právo může reagovat. V rámci besedy se budou blíže diskutovat témata Evropy po Brexitu, vztahu mezi evolucí, spravedlností a právem či role jedince a elit v dějinách.

O naznačené problematice s námi přijdou diskutovat:

Prof. Miroslav Bárta, egyptolog a archeolog, ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK;
JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR;
Prof. Martin Kovář, historik z Ústavu světových dějin FF UK a prorektor UK pro vnější vztahy.

Moderátorem diskuze bude Václav Moravec.

Středa 26. dubna 2017, 18:00 hodin, místnost č. 117, PF UK.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111