Pozvánka na seminář UNCE na téma: Lidská práva a výjimečné stavy - 18.2.2016

 

Výzkumné centrum pro lidská práva (UNCE) si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma:

Lidská práva a výjimečné stavy,

který se bude konat na PF UK dne 18. února 2016 v místnosti č. 412.
 

Program semináře:

9.30-10.00                   Prof. Pavel Šturma, DrSc.

                                    Úvodní slovo

10.00-10.20                 Doc. Jan Kysela, Ph.D.

                                    Právo jako uzavřený systém a dvojí pojetí výjimečného stavu

10.20-10.40                 Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.

                                    Derogace smluv o lidských právech

10.40-11.00                 JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.

                                    Výjimečné stavy a úskalí legality

11.00-11.20                 Přestávka na kávu (event. diskuse)

11.20-11.40                 Mgr. Milan Lipovský, Ph.D.

                                    Protiteroristická legislativa v UK po roce 2001

11.40-12.00                 JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.

                                    Pravomoci soudů v otázkách rozhodování o výjimečných stavech

12.00-12.20                 JUDr. Miluše Kindlová, Ph.D.

                                    Problematika občanství a zásahu do něj v souvislosti s problematikou loajality vůči státu

12.20-12.40                 JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

                                    Poskytování zdravotní péče migrantům v ČR

12.40-13.00                 Závěrečná diskuse

13.00-13.20                 Prof. Pavel Šturma, DrSc.

                                    Shrnutí a ukončení semináře


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111