Pozvánka na seminář na téma "Zákon o prokazování původu majetku"

 

 

Katedra finančního práva a finanční vědy pořádá
dne 18. února 2015
od 15 hod.
v místnosti č. 220

seminář na téma

Zákon o prokazování původu majetku

rozbor problematických otázek z hlediska ústavního, finančního a trestního práva

Cílem semináře je rozbor návrhu zákona o prokazování původu majetku, který bývá označován jako „lex Al Capone“ či „bič na kmotry“, z hlediska ústavnosti a zásad finančního a trestního práva.
 
Program semináře:

1) Úvodní slovo vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc.
2) Úvodní přednáška na téma „Návrh zákona o prokazování původu majetku“ – doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
3) Panelová diskuse nad těmito okruhy:
- zdanění nebo zabavení majetku?
- retroaktivní působení návrhu zákona
- návrh zákona z hlediska zákazu sebeobviňování
 
Panelisté:

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., vedoucí katedry teorie práva a právních učení a katedry ústavního práva
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., katedra finančního práva a finanční vědy
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., katedra trestního práva
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení
JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D., katedra ústavního práva

Seminář je pořádán v rámci grantu poskytnutého Nadací Hugo Grotius a v rámci spolupráce programů „PRVOUK 06 – Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace“ a „PRVOUK 04 – Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“ realizovaných v roce
2015 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 
Leták k semináři ke stažení zde.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111