Pozvánka na přednášku: "Pojem smlouvy" - 26. 4. 2018

 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK

Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese

prof. Luboš Tichý

na téma

Pojem smlouvy

 

26. 4. 2018 v 17.30 hod., místnost č. 401.

 

Anotace přednášky

Tato přednáška je úvodem do rozsáhlého projektu CPK, jež se zabývá pojmem smlouvy v nejširších souvislostech. Přednáška proto analyzuje základní pojmy a teorie smlouvy, zejména s ohledem na její význam v soukromém právu. Předmětem analýzy je vlastní charakter tohoto pojmu, jeho klasifikace a popis vývojových tendencí. Zabývá se dále vztahem k dalším základním soukromoprávním institutům, zejména ke kategorii civilního deliktu.

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111