Pozvánka na přednášku "Regulace hospodářské soutěže a výzvy digitalizace" - 10. 5. 2018


Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK


Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese

 

prof. Dr. Reinhard Ellger

 

z Max-Planck-Institutu Hamburk

na téma

 

Regulace hospodářské soutěže a výzvy digitalizace

 

která se koná

dne 10. 5. 2018 v 17.30 hod.

v místnosti č. 401 / 4. patro budovy PF UK


Před zhruba 15 lety vyvolaly digitalizace zpracování a zprostředkování informací globální strukturální přeměnu, která se dotkla veškerého života společnosti a znamenala překotný vývoj, jenž dokonale přeměnil celé oblasti soukromého života, politiky, sociálních vztahů a v neposlední řadě se významným způsobem dotkl hospodářství. V ekonomické oblasti měl za následek strukturální změny trhu se zbožím a službami. Tyto změny staví používání právních norem kartelového práva a vlastně celé jeho dogmatické ekonomické koncepty před zásadní úkoly. S tím spojené problémy kartelového práva se projevují ve všech jeho dílčích sektorech, zejména v oblasti zákazu kartelu, ale i zákazu zneužití a kontroly fúzí. Přednáška má tak za cíl poskytnout přehled o otázkách souvisejících s ochranou soutěže na digitalizovaných trzích.

Přednáška v němčině s překladem.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111