Pozvánka na přednášku prof. J. Fritzsche z Univerzity Regensburg “Co jsou agresivní obchodní praktiky (účel evropské směrnice a německé praxe)” - 24. března

 

V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky
Vás srdečně zveme na přednášku
 
Co jsou agresivní obchodní praktiky 
 (účel evropské směrnice a německé praxe)
 
Přednášející:
Prof. Jörg Fritzsche, Univerzita Regensburg
Datum a místo konání:
24. 3. 2016, PF UK, místnost č. 401 od 17.30 h
 
Předpokládané ukončení v 19.00 h

Anotace přednášky

Agresivní praktiky jsou sice definovány v čl. 8 a 9 Směrnice, která obsahuje příklady takového chování. Avšak Evropský soudní dvůr zatím neprovedl žádný výklad a ani materiály Evropské komise nic podstatného neuvádějí. Německý Nejvyšší soud (BGH) proto používá některých postupů vyvinutých již při výkladu zákona o nekalé soutěži. V referátu půjde o vymezení některých základních pojmů na základě analýzy především soudní praxe, přičemž mimo jiné budou interpretovány pojmy „nepřiměřené ovlivňování“ a „vyvíjení tlaku“.
 
 
V němčině s tlumočením.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111