Pozvánka na odborný seminář v rámci projektu SVV s názvem „Informační technologie v současném právu Evropské unie“ - 7. prosince

 

MEZIKATEDRÁLNÍ VÝZKUMNÝ TÝM Z PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

pořádá odborný seminář v rámci projektu SVV s názvem

„Informační technologie v současném právu Evropské unie“

ve středu 07. 12. 2016 od 15:00,

v budově Právnické fakulty UK, Nám. Curieových 7, Praha 1, místnosti č. 117/1. patro

 

Program:

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.

zahájení semináře: 15:00 – 15:10

 

1.     blok: Informační technologie a evropská ochrana IPR

15:10 – 15:20 Mgr. VladimírLAJSEK:

Patentovatelnost software v EU

15:20 – 15:30 JUDr. Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Ph.D.:

Perspektivy právní ochrany databází v EU a ČR

Diskuze 15:30 – 15:45

Přestávka 15:45 – 16:00

2.     blok: Harmonizace trestněprávních aspektů informačních technologií

16:00 – 16:10 JUDr. KristýnaBŘEZINOVÁ:

Právo EU a neoprávněný přístup a zasahovaní do informačních systémů

16:10 – 16:20 doc. JUDr. et Mgr. Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Ph.D.:

Právo EU a neoprávněné sledovaní údajů

Diskuze: 16:20 – 16:35

Přestávka 16:35 – 16:50

3.     blok: Informační technologie a perspektivy EU-regulace ve vybraných oblastech

16:50 – 17:00 JUDr. AnetaVONDRÁČKOVÁ:

Regulace virtuální měny v EU

17:00-17:10 Mgr. Ondřej ZEZULKA:

Digitální stopa jednotlivce a zásady ochrany osobnosti v EU

17:10 – 17:20 doc. JUDr. Václav ŠMEJKAL, Ph.D.:

Vícestranné online platformy jako výzva pro soutěžní právo EU

17:20 – 17:30 Mgr. Petr NAVRÁTIL:

Procesně-právní aspekty doménových sporů

17:30 – 18:00 Diskuze

 

Předpokládaný závěr odborného semináře 18:00

Vstup na akci je zdarma, drobné občerstvení bude zajištěno. Publikace s příspěvky k dispozici pro účastníky.

 

Prosíme o přihlášení na odborný seminář předem a to do pondělí 5.12.2016 na jeden z následujících e-mailů: smejkalv @ prf.cuni.cz anebo vondrac @ prf.cuni.cz


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111