Pozvánka na mezinárodní konferenci "Soukromé a veřejné v soudobém právu"

Vážené dámy, 
Vážení pánové,
 
ve dnech 5. – 7. října 2016  se uskuteční mezinárodní konference „Soukromé a veřejné v soudobém právu“, a to v souvislosti s ukončením programů rozvoje vědních oblastí (PRVOUK) řešených na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v letech 2012 až 2017.
 
První den se konference bude konat společně pro všechny účastníky v slavnostních prostorách Karolina a bude po oficiálním zahájení sestávat z úvodních referátů koordinátorů jednotlivých PRVOUKů:
 
prof. JUDr. Jana Dvořáka, CSc.,
prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc.,
prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc.
 
Druhý a třetí den konference budou rokování probíhat na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve třech panelech, a to jmenovitě:
 
·        Soukromé právo v 21. století
·        Relativizace dualismu veřejného a soukromého práva
·        Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva.
 
PROGRAM KONFERENCE JE KE STAŽENÍ ZDE
Z konference vzejdou odborné články a monografie, do které budou moci přispět účastníci konference.
 
Termín pro odevzdání příspěvků byl stanoven na 15. listopad 2016. 
 
S pozdravem
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
za organizační výbor

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111