Pozvánka na mezinárodní konferenci "Functioning of Trust"

 

Centrum právní komparatistiky PF UK v Praze

Vás zve na mezinárodní konferenci

“Fungování trustu”

Konference se bude zabývat čtyřmi základními okruhy problémů: majetkem, povinnostmi správce, dohledem nad činností a problematikou mezinárodního práva soukromého.

Referenty jsou přední experti na problematiku trustu, resp. obdobných právních institutů. Nejvýznamnějším je profesor Lionel Smith, guru québeckého trustu (fiducie), jehož koncepce byla převzata do našeho občanského zákoníku.

Datum a místo konání: 15. 5. – 16. 5. 2015, Právnická fakulta UK, 1. patro, místnost č. 117. 

15.5.: 9.00 – 18.00;

16. 5.: 9.00 – 14.30.

Jednacím jazykem konference je angličtina, tlumočení není zajištěno.

Registrace, informace
Ludmila Nováčková
e-mail: novackov @ prf.cuni.cz


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111