Pozvánka na konferenci „Uprchlická krize a Česká republika“, 12.11.2015

 

 
Pozvánka na konferenci „Uprchlická krize a Česká republika“

konanou pod záštitou
 
Mgr. Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky
prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc., děkanky Právnické fakulty UP v Olomouci
prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., děkana Právnické fakulty UK v Praze
 
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „Uprchlická krize a Česká republika“, která se bude konat dne 12. listopadu 2015 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (nám Curieových 7, Praha 1). Program konference a přihlašovací formulář naleznete v příloze této pozvánky.
Konference nabízí debatu nad právní stránkou problematiky uprchlictví a nad možnostmi, které právo pro její řešení nabízí. Právo totiž již dnes odpovídá na otázky spojené s tím, komu má a komu nemá být udělena ochrana, zda je možné lidi, kteří přicházejí v současné uprchlické a migrační vlně navracet a kam, zda má být ochrana trvalá nebo dočasná a jaká je tu souvislost s integrací, jak má vypadat integrace, zda a jak je možné zavřít hranice, jak řešit rizika, která s sebou větší příliv osob přináší či zda je potřeba zvažovat ekonomickou stránku věci. 
Proto nabízíme shrnutí základních bodů mezinárodního, evropského a českého práva, a právní rozbor v současnosti diskutovaných témat spojených s uprchlictvím a (do určité míry i s) migrací z úst těch, kdo se jimi dlouhodobě zabývají. Debata bude cílena i na širší kontext souvislostí tématu s lidskými právy a věnovat se budeme i možnostem řešení. Ač se nyní často setkáme v debatách s pojmy azyl či uprchlictví, jsou i další řešení, například doplňková ochrana, stejně jako se často nehovoří o tom, že poskytovaná ochrana může být dočasná a ti, jimž poskytneme útočiště, se mohou po skončení problémů v jejich zemi vrátit domů. To vše a mnoho dalších věcí chceme na setkání probírat.Konference se jako řečníci účastní mimo jiné experti z Belgie, Rakouska a Maďarska.
Kvůli omezené prostorové kapacitě prosíme o zaslání přihlášky nejpozději do 1. listopadu 2015 na emailovou adresu: martin.faix @ upol.cz.
Jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina (zde je zajištěno tlumočení).
Na viděnou se těší
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.                                   JUDr. Martin Faix, PhD., MJI,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze      Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 
Kontakt:    JUDr. Věra Honusková, PhD. (honuskov @ prf.cuni.cz)
               JUDr. Martin Faix, PhD., MJI (martin.faix @ upol.cz) 

 

Přihláška k účasti ke stažení zde

Program zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111