Pozvánka na konferenci k 135. výročí zahájení výuky národohospodářské vědy v českém jazyce na pražské Právnické fakultě - 21. února

 

Katedra národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy
s podporou Výzkumného projektu Univerzity Karlovy Progres Q04
pořádá konferenci
 
„135. výročí zahájení výuky
národohospodářské vědy v českém jazyce
na pražské Právnické fakultě“
 
v úterý 21. 2. 2017 v 9,00 až 17,30 hod.
v č. 117 na Právnické fakultě UK
 
 PROGRAM KONFERENCE
 
9.00–9,30 hod.
Zahájení a úvodní slovo prof. JUDr. J. Kuklík, DrSc., děkan PF UK
Dopolední blok 9, 30–13,30 hod.
Rok 1882 – konstituování Katedry národního hospodářství, finanční vědy a statistiky na (české) právnické fakultě (doc. JUDr. PhDr. I. Bažantová, CSc., PF UK)
Formování zakladatelské generace – činnost A. Bráfa, J. Kaizla a M. Talíře na půdě Jednoty právnické a časopisu Právník (JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., emeritní soudce Ústavního soudu ČR)
Od osvícenství k A. Bráfovi: Interdisciplinární kořeny českého národohospodářského myšlení (doc. PhDr. ing. A. Doležalová, Ph.D., Robinson College, Cambridge University)
Sociální politika jako nedílná součást výuky národohospodářské teorie a politiky u A. Bráfa a J. Grubera (doc. JUDr. M. Štefko, Ph.D., PF UK)
 
11,15–11,30 hod. přestávka na kávu
 
Výklad a výuka NH a finanční vědy J. Kaizla (PhDr. Mgr. P. Seknička, Ph.D., PF UK)
Finanční věda a finanční právo a V. Funk (doc. JUDr. R. Boháč, Ph.D., PF UK)
Finanční věda a finanční právo a J. Drachovský (JUDr. P. Jánošíková, Ph.D., FPR ZČU)
Diskuse k dopolednímu bloku
 
13,30–14,10 hod. oběd
 
Odpolední blok 14,15–17,30 hod.
Výklad a výuka statistiky: M. Talíř a následovníci (JUDr. ing. Z. Hraba, Ph.D., PF UK)
Splendid isolation K. Engliše (doc. ing. Jiří Blažek, CSc./JUDr. Johan Schweigl, Ph.D., PF MU)
Učebnice K. Engliše „Národní hospodářství“ a její význam pro rozvoj oboru (prof. ing. K. Fuchs, CSc., PEF MENDELU Brno)
Diskuse, přestávka na kávu
Současná výuka teorie národního hospodářství/základů ekonomie na právnických fakultách:
Zkušenosti z výuky na PF MU (doc. ing. Jiří Blažek, CSc., PF MU)
Ekonomie a finanční věda na FPR ZČU Plzeň (ing. Mgr. D. Bárková, Ph.D., FPR ZČU)
„Doplnění“ výuky TNH moderními trendy (ing. H. Chytilová, Ph.D., PF UK)
Diskuse a zakončení
 
Příspěvky budou publikovány
Organizace konference: Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Sekretariát: M. Švehlová,  tf. 221005 545, e-mail: svehlova @ prf.cuni.cz
Hlavní organizátor: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
 

 

Vstup volný, prosíme však předem o nahlášení účasti na sekretariátu katedry NH

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111