Pozvánka na konferenci "Človek v európskej právnej kultúre“

 

Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Friedrich Ebert Stiftung
Slovenský národný podporný výbor EUROPE 2000
s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky

zvou na konferenci

„Človek v európskej právnej kultúre“

Už tradične je cieľom jesennej školy sprostredkovať vybraným doktorandom, poslucháčom a absolventom práva zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska vedecké poznatky, praktické skúsenosti a doktrinálne názory, ako i zámer začleniť mladých vedeckých pracovníkov v oblasti právnych vied do siete medzinárodných kontaktov v stredoeurópskom priestore.

Datum a místo konání: 13. -  21. listopadu 2015 v hotelu Magnólia v Piešťanoch

více informací zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111