Pozvánka na konferenci – Velké osobnosti české školy sociální politiky

 

P r o g r a m
 
vědecké konference s mezinárodní účastí
 
Velké osobnosti české školy sociální politiky
(SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ ASPEKTY)
 
 
 
ÚTERÝ, 5. května 2015
 
 
9.30 – 10.00
Prezentace/registrace s kávou
 
 
10.00
Otevření konference
 
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.,
děkan
 
10.15
 
10.30 – 13.00
 
JUDr. Jan Kotous
Právnická fakulta, UK v Praze
Úvodní slovo o české škole sociální politiky
 
PhDr. Vladimír Rys
Středisko studia sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Univerzita v Ženevě
Česká škola sociální politiky na mezinárodním poli: budovatelé sociálního zabezpečení
 
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Právnická fakulta, UK v Praze
Albín Bráf a jeho zaměření na sociální otázku
 
ThDr. Petr Jan Vinš
Theologische Fakultät, Universität Bern
Albín Bráf a sociální úloha církve
 
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.
Filozofická fakulta, UP v Olomouci
Msgre Jan Šrámek – teoretik a organizátor českých křesťanských sociálů
 
13.00 – 13.30
Diskuze
 
13:30 – 14.30
Oběd
 
14.30 – 15.45
 
Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Filozofická fakulta, UK v Praze
Lev Winter - architekt československé sociální politiky mezi válkami
 
Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Právnická fakulta, UK v Praze
Masarykův sociální program na bázi kritiky marxismu a leninismu
 
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Právnická fakulta, UK v Praze
Prof. Gruber a první pokus o kodifikaci pracovního práva
 
PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Právnická fakulta, UK v Praze
Časopis Sociální revue: platforma meziválečné sociální politiky a jejích osobností
 
 
Mgr. Jan Kober
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Právo na práci v názorech starší české a československé nauky
 
 
 
15.45 – 16.15
Diskuze
 
16.15 – 16:30
 
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Právnická fakulta, UK v Praze
Závěrečné slovo o významu české školy sociální politiky pro současné pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
 
16:30
Ukončení konference


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111