Pozvánka na kolokvium pořádané v rámci SVV Katedrou obchodního práva “Smlouva jako nástroj regulace vztahů v obchodním právu a v mezinárodním právu soukromém” - 21.říjen

 

KOLOKVIUM
pořádané v rámci SVV na téma
 
Smlouva jako nástroj regulace vztahů v obchodním právu a
v mezinárodním právu soukromém
 
21. ŘÍJEN 2016, MÍSTNOST Č. 38
PROGRAM
 
9:00 – 9:05        Zahájení kolokvia - JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Moderátorka první části: Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
9:05 – 9:20        Mgr. Klára Hurychová: „Odměňování exekutivy akciových společností jako motivační nástroj corporate governance“
9:20 – 9:35        JUDr. Michael Zvára: "Možnost smluvního vyloučení předkupního práva společníků dle § 213 odst. 1 ZOK pro případ výkonu zástavního práva"
9:35 – 9:50        Mgr. Petr Tomášek: „Přílišná snaha o regulaci vztahů
v obchodním právu (nejen) v poslaneckém návrhu na obnovení povinné kodeterminace"
9:50 – 10:05       JUDr. Jakub Matocha: "Komparace kontraktačních předpokladů u zbrojních podnikatelů v České a Slovenské republice"
10:05 –10:25       Diskuse k předneseným příspěvkům
10:25 – 10:45      Přestávka
Moderátorka druhé části: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
10:45 – 11:00      Michaela Rubicková: "Prorogační a rozhodčí doložky
v mezinárodním obchodě
"
11:00 – 11:15      Mgr. Helena Skalská: "Limity smluvní volnosti z důvodu ochrany slabší smluvní strany v mezinárodním právu soukromém"
11:15 – 11:30      Mgr. Lucie Pichlerová: „Smluvní závazkové vztahy
s mezinárodním prvkem v České republice a v Turecku“
   11:30 – 11:45     Aneta Bernardová:Právo farmaceutických patentů
v mezinárodních obchodních dohodách“
11:45 – 12:05        Diskuse k předneseným příspěvkům

 

Ukončení kolokvia - JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111