POZVÁNKA na kolokvium na téma Abstraktní pojmy v právu - 21. září

 

Vážené dámy a pánové,
 
jménem katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Unvierzity Karlovy, jakož i Českého sdružení pro právní a sociální filozofii  si Vás dovoluji pozvat na kolokvium  na téma Abstraktní pojmy v právu“, které se uskuteční dne 21. září 2016 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a to v místnosti č. dveří 117. 
 
Zahájení kolokvia, v rámci kterého se svými příspěvky vystoupí mj. pan Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph. D. a Mgr. Slavomíra Henčeková, je plánováno na 10:00 hod. (Prezence bude začínat v 9:30 hod.)
Kolokvium by mělo být ukončeno cca ve 12 hod.
Předpokládáme, že poté bude následovat oběd spojený s neformální diskusí účastníků.
 
V případě zájmu o účast na kolokviu prosím o potvrzení Vaší účasti tajemnici katedry teorie práva, JUDr. Katarzyně Žák Krzyžankové, Ph.D, elektronicky na e-mail: krzyzank @ prf.cuni.cz,  a to nejpozději do 16. září t.r.
 
S přátelským pozdravem
 
                                                                                         Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
                                                                                         vedoucí katedry teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111