Pozvánka na informativní seminář o doktorském studiu pro 5. ročník magisterského studia

Pozvánka

Vedení právnické fakulty UK zve studenty 5. ročníku magisterského studia s vážným zájmem o vědeckou práci na informativní seminář o doktorském studijním programu. Seminář se bude konat za účasti děkana fakulty prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc. dne 27. 11. 2014 od 9.30 hod. v místnosti č. 117/ 1.patro.


Informace podají prof. Jan Dvořák, proděkan pro doktorský studijní program, prof. Milan Damohorský, proděkan pro zahraniční záležitosti a prof. Michal Tomášek, proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost.

Zájemci o seminář se mohou přihlašovat e-mailem referentce pro doktorský studijní program Mgr. Evě Pavlíčkové na adresu pavlicko @ prf.cuni.cz od 20. 10. 2014 do 20. 11. 2014.

 

 


V Praze dne 17. 10. 2014

 

Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. v. r.
proděkan pro doktorský studijní program a rigorózní řízení

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111