Pozvánka na informační den na téma Horizont 2020 a příležitosti pro společenskovědní obory

 

PRODĚKAN prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. a ODDĚLENÍ PRO VĚDU, VÝZKUM A EDICI ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR
si Vás dovolují pozvat na informační den na téma:
HORIZONT 2020
A PŘÍLEŽITOSTI PRO SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY
 
Datum konání: 29. dubna 2014, 9:30 – 11:30
Místo konání: Právnická fakulta UK, místnost č. 213
 
HORIZONT 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace, který je největší a nejvýznamnější program financující na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU, konkrétně na 7. rámcový program.
Seminář povede Mgr. Michal Pacvoň, národní kontakt (NCP) pro Společenskou výzvu 6: Evropa v měnícím se světě – inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti, Technologické centrum AV ČR.
 
PROGRAM:
9:30 Horizont 2020, struktura programu a možnosti pro společenskovědní obory
10:15 Aktuální výzvy SC 6 Evropa v měnícím se světě, SC 7 Bezpečná společnost
10:45 Zapojení do projektů a praktické otázky
11:00 Diskuse
 
Potvrďte, prosím, svoji účast do 22. dubna 2014 na e-mail: krabcova@prf.cuni.cz

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111