Posunutí termínu úředních a konzultačních hodin proděkana pro magisterský studijní program doc. Berana 15. února 2016 od 16:00 do 17:00.

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,


vzhledem k tomu, že dnes 15. února 2016 budu zastupovat děkana naší fakulty při zahajování Vašich stáží na Městském soudu v Praze, ke kterému dojde v 15:00, jsem nucen posunout svoje konzultační a úřední hodiny.
Konzultační hodiny tak budu mít dnes od 16:00 do 17:00.


Děkuji za vaše pochopení
S pozdravem


Karel Beran


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111