Poslední výzvy v rámci specifického programu LIDÉ končícího 7. RP EU

 

14. března 2013 byly vyhlášeny poslední výzvy v rámci specifického programu Lidé 7. RP EU, a to výzvy pro podávání individuálních Marie Curie projektů:
I.  evropské vědecko-výzkumné pobyty (IEF),
II.vědecko-výzkumné pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (IIF)
III. vědecko-výzkumné pobyty ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky (IOF) ).
 
Jedná se o výzvy pro zkušené výzkumné pracovníky (tj. ti, kteří již získali titul Ph.D. nebo mají alespoň 4 roky praxe ve výzkumu od doby, kdy získali titul opravňující k doktorskému studiu). Délka trvání grantu se pohybuje od jednoho do tří let.
Uzávěrka pro podávání žádostí je 14. srpna 2013.
 
Podrobnější popis výzvy naleznete v tiskové zprávě Evropské komise zde.
 
Více informací naleznete v návodech pro žadatele (Guide for Applicants) ve složce „Information Package“, kterou najdete zde.
 
Pokud byste měli zájem o čerpání poradenské podpory (od externí firmy) v souvislosti s podáváním projektů, je nutné požádat o tuto podporu do konce dubna 2013. Ke dni 23.5. 2013 vyprší rámcová smlouva se třemi poradenskými firmami.
Vzhledem ke konci 7. RP bude možné poradenskou podporu opět poskytovat až od ledna roku 2014 v rámci nového programu Horizont 2020.
Pro více informací o poradenské podpoře kontaktujte Mgr. Evu Matějcovou na e-mail: eva.matejcova @ ruk.cuni.cz

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111