Poslední termín pro podání přihlášky do XII.ročníku SVOČ je 15. 3. 2019

 

 

 

 
XII. ročník soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.
Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.
Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2018/2019.
Vítězové sekcí budou PF UK reprezentovat v Česko-slovenské soutěži o nejlepší studentskou práci pořádané ve druhé polovině roku 2019 na PF ZČU v Plzni.
Termíny XII. ročníku SVOČ na PF UK:

přihlášení do soutěže od 3. 12. 2018 do 15. 3. 2019

odevzdání soutěžních prací do 16. 4. 2019 (lhůtu nelze prodloužit!) 

konání studentské vědecké konference (a v jejím rámci i ústních obhajob soutěžních prací v jednotlivých sekcích) 

od 6. 5. 2019 do 14. 6. 2019
 
Ocenění v rámci každé oborové sekce v XII. ročníku SVOČ na PF UK:

1. místo – peněžní odměna 8 000,- Kč a věcná odměna

2. místo – peněžní odměna 6 000,- Kč a věcná odměna

3. místo – peněžní odměna 4 000,- Kč a věcná odměna 

 
Přihlášení do soutěže:
 
Odevzdání soutěžní práce (v tištěné i elektronické formě):
  • v tištěné formě na sekretariát Rady SVOČ (místnost č. 24, přízemí) v jednom exempláři, svázanou
  • v elektronické formě (spolu s anotací práce) ve formátu DOC, DOCX nebo RTF na adresu: svoc @ prf.cuni.cz 
(názvy souborů: Prijmeni souteziciho_SVOC2018_Prace.doc, Prijmenisouteziciho_SVOC2018_Anotace.doc).
 
Externími sponzory XII. ročníku soutěže SVOČ na PF UK jsou:
  • advokátní kancelář Dentons Europe CS LLP 

  • společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. a další
 
Více informací včetně pravidel soutěže na adrese: 
http://svoc.prf.cuni.cz/
 
Dokumenty ke stažení: 
 
 

Témata navrhovaná pro XII. ročník soutěže SVOČ
jednotlivými katedrami a ústavy PF UK (s doporučenými konzultanty)
a externími partnery soutěže:

Bez ohledu na vypsaná témata si soutěžící může vždy zvolit vlastní téma
či vybrat jiného konzultanta soutěžní práce.
 
Témata budou průběžně doplňována.
 
 
 
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111