Pokyny pro autory

Vážení autoři, 

prosíme o zaslání Vašich konferenčních příspěvků nejpozději do 30. června 2015, a to s dodržením následujících parametrů:

- formát .doc nebo .docx (word);

- maximální délka textu 10 normostran;

- písmo: Times New Roman, velikost 12;

- zarovnání do bloku;

- v textu je možno používat kurzívu;

- poznámky pod čarou vkládejte pomocí automatického vložení;

- vzor citace: 

  • Monografie

PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název : podnázev. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, Rok vydání. Rozsah. Dostupnost. Standardní číslo.

Např.: ROUČEK, František; SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: Codex Bohemia, 1998. 6 sv. Komentáře velkých zákonů československých; sv. 1. ISBN 80-85963-60-4.

Další informace a vzory ke stažení zde: http://knihovna.prf.cuni.cz/metodicke-navody-pro-tvorbu-kvalifikacnich-praci-1404042566.html  

- prameny - standardní citace;

- zkratky nejčastěji užívaných pramenů:

Zákon XII desek                Lex XII tab. 5,1
Gaii Institutiones               Gai. I, 87
Codex Theodosianus          C. Th. 1, 4, 2

Digesta Iustiniani               D. 50, 16, 1 (Ulp. 1 ad ed.)
Institutiones Iustiniani        Inst. 2, 14
Codex Iustinianus              C. 4, 21, 17pr. (a. 528)
Novellae                           Nov. 44, 1pr. (a. 537)

Livius, Ab urbe condita       Liv. 39, 14, 9
Cornelius Tacitus, Annales Tac. 11, 5, 2

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch       ABGB
Bürgerliches Gesetzbuch (Něm.)              BGB
Zivilgesetzbuch (Švýc.)                            ZGB
Allgemeines Landrecht (Prus.)                 ALR

Vládní návrh občanského zákoníku z r. 1937        vl. náv. 1937
Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník            OZ 1950
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník              OZ 1964
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník              OZ 2012

- u zákonů uvádějte v jakém znění (ve znění kterých předpisů) jej používáte.

- na závěr Vašeho článku uveďte seznam pramenů a použíté literatury;

- s příspěvkem zašlete krátké resumé (maximálně 15 řádků), které vystihuje obsah Vašeho příspěvku. Resumé bude uveřejněno na stránkách konference v kapitole "Resumé příspěvků".

Děkujeme za dodržení výše uvedených pokynů.

V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat. 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111