Podpora česko-polských projektů

Bližší informace viz nabídka Domu zahraničních služeb níže:

 

 

Dovolujeme si Vám předat k využití informaci o výběrovém řízení na podporu česko-polských neziskových projektů v rámci Česko-polského fóra, které vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
MZV mezi příklady vhodných aktivit uvádí i výzkumné projekty, semináře a konference, společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů, společné projekty a výměnné programy škol všech typů a stupňů (kromě 1. stupně ZŠ) a společné projekty obcí a krajů.

Bližší informace jsou k dispozici na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/cesko-polske-forum-2, resp. přímo na stránkách MZV na http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_2.html

Projekty se musí realizovat v roce 2014, uzávěrka pro podání návrhů projektů MZV je 11. října 2013 v 16.00 hod.

 

Karla Benešová

Akademická informační agentura

 

Dům zahraničních služeb

Na Poříčí 1035/4 I 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 504 I aia @ dzs.cz

www.dzs.cz I www.zahranici-stipendium.cz

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111