Podmínky přihlášení na předmět Odborná praxe - praxe na soudech IV. (Vrchní soud v Praze)

 

Právnická fakulta UK v Praze a Vrchní soud v Praze organizují společně pro zimní semestr akademického roku 2016/2017 projekt odborné praxe na Vrchním soudu v Praze.

Praxe budou probíhat od druhého poloviny měsíce října 2016 do začátku ledna 2017.

Za absolvování odborná praxe se udělují 4 kredity. Obsahem odborné praxe budou zejména náslechy jednání a jejich následná analýza s předsedajícími soudci. (Předpokládaný minimální počet navštívených jednání je 12.)

Odborná praxe je určena pro studenty čtvrtého a pátého ročníku. Počet vybraných studentů pro tyto stáže je z kapacitních důvodů omezen na 12 studentů.

Kritériem výběru je včasně projevený zájem (dříve doručené přihlášky budou upřednostněny) a motivace uvedená ve stručném motivačním dopise.

Přihlášky je možno podávat do 14. října 2016 (poslední den doručení žádosti), a to na emailovou adresu friedel @ prf.cuni.cz.

V přihlášce je nutno uvést, kromě všech osobních údajů (jméno a příjmení, datum narození, adresa), též číslo mobilního telefonu pro usnadnění komunikace.

Studenti, kteří budou vybráni, budou informováni emailem s tím, že jim též bude sděleno, kdy proběhne úvodní schůzka. Na tomto setkání budou mj. studenti seznámeni s bližšími informacemi o průběhu stáží.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111