PF UK navštívil J.E. velvyslanec USA v ČR Andrew H. Schapiro

 

Dne 15.11.2016 vystoupil na PF UK s přednáškou J.E. velvyslanec USA v ČR Andrew H. Schapiro, kterou si přišlo poslechnout cca 400 hostů z fakultní i široké veřejnosti.
Velvyslance uvedl děkan fakulty Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., který mu při této příležitosti udělil za dlouhodobou spolupráci a podporu česko-americké vysokoškolské spolupráce i PF UK samotné pamětní medaili fakulty.
Po vystoupení velvyslance Schapira následovala diskuze, kterou moderoval proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. Byly diskutovány především otázky vztahu ČR a USA, zahraniční politiky USA i nedávných prezidentských voleb a vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa.
Po skončení oficiální části následovalo setkání s vedením fakulty a zástupci studentských spolků na PF UK.
Vedení Univerzity Karlovy zastupoval na této akci prorektor pro akademické kvalifikace Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Videozáznam celého vystoupení velvyslance Schapira na PF UK je možno nalézt zde: https://www.youtube.com/watch?v=G8D2Gm9kovY


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111