Pět právnických fakult v ČR a SR vyhlašuje debatní soutěž pro studenty práv - trestní právo

 

Výše peněžitého trestu by měla být relativní k majetkovým poměrům pachatele.
Možnost udělit trest smrti za nejzávažnější trestné činy by měla být zavedena.
 
Co si o tom myslíte? 
Pojďte debatovat! Pět právnických fakult v České a Slovenské republice vyhlašuje debatní soutěž pro studenty práv.
 
Přihlášky jednotlivců je potřebné podávat do 31.3.2017 na adresu debata @ law.muni.cz.  
 
Předpokládaný termín uskutečnění fakultního kola je od 10.4. do 14.4.2017 (bude upřesněn).
 
Mezifakultní kolo se uskuteční v Brně 21.4.2017 za účasti odborné poroty ve složení prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D., Dr. David Černý, Ph.D., Mgr. František Korbel, Ph.D. a JUDr. Jan Lata, Ph.D. Další informace naleznete na www.debata.law.muni.cz.
Na vítěze čekají zajímavé ceny – stipendia od AK Havel, Holásek & Partners ve výši 7000, 5000 a 3000 Kč a publikace v celkové hodnotě přes 3500 Kč od nakladatelství Wolters Kluwer.
 
V případě dotazů k fakultnímu kolu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze kontaktujte fakultního koordinátora Mgr. Slavomíru Henčekovou na hencekova.slavka @ gmail.com 
 
Záštitu nad fakultním kolem převzal děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Na vítěze fakultního kola čekají věcné ceny!

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111