Oznámení o uložení písemností studentům - Ondrej Godál

Ondrej Godál - rozhodnutí o přiznání účelového stipendia se nepodařilo studentu doručit.
Originál rozhodnutí je k vyzvednutí na studijním oddělení Právnické fakulty UK v Praze v úředních hodinách.

Zveřejněno: 30. 3. 2016

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111