Omezení výuky od 14. 5. 2015

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z důvodů konání státních závěrečných zkoušek dochází od 14. 5. 2015 k omezení výuky a změnám seminárních místností.

Od 14. 5. 2015 se až na výjimky ruší seminární výuka kateder správního a trestní práva a od 18. 5. 2015 se ruší celá seminární výuka.

Vzhledem k tomu, že část vyučujících požádala o zajištění náhradních místností, bude výuka v některých rozvrhových lístcích pokračovat i v týdnu od 18. 5. 2015.

Pro zjištění, zda bude výuka konkrétního předmětu od 14. 5. 2015 pokračovat a v jaké místnosti se výuka uskuteční, použijte Studijní informační systém, modul Rozvrh NG - Můj rozvrh - Podrobný, kde u Vámi zvoleného data naleznete, zda je předmět pro tento den rozvržen, nebo zrušen.

Pokud rozkliknete konkrétní rozvrhový lístek a v poznámce bude uvedena informace o přesunu výuky, přesouvá se výuka do uvedené učebny, je-li poznámka prázdná, koná se výuka v původní učebně. Návod naleznete zde.

Na dveřích učeben jsou rovněž umístěny informace o přesunech výuky (tučné číslo nad názvem předmětu znamená přesun do této učebny).

Od 14. 5. 2015 jsou pro SZZK vyhrazeny učebny 345, 346, 347  a 348 a veškerá původní výuka je přesunuta. Od 18. 5. 2015 jsou dále vyhrazeny učebny 304, 305 a od 21. 5. 2015 učebny 402, 403, 404, 405.

Jednotlivé katedry mohou provádět případné dílčí změny,  v tomto případě informují studenty e-mailem.

 

Rozvrh jednotlivých učeben  
21 319
100 345
101 346
103 347
120 348
213 350
214 401
225 402
231 403
243 404
300 405
302  
304  
305  

 

Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111