Ohlédnutí za Letní školou mezinárodního práva 2017

 

Třetí ročník Letní školy mezinárodního práva 2017 zaměřeny na aktuální otázky a aplikační praxi v této oblasti poprvé měl Česko–Slovenský rozměr. Hlavními organizátory školy byly Slovenská společnost pro mezinárodní právo při Slovenské akademii věd (SSMP), Evropské sdružení studentů práva ELSA Slovensko, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě a Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Letní škola mezinárodního práva se letos konala poprvé na půdě Trnavské univerzity v Trnavě a tentokrát byla otevřena také pro účastníky z České republiky. Této příležitosti využilo i několik studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se rozhodli strávit první prázdninový týden ve společnosti mezinárodního práva. V rámci pobytu si tak mohli nejen prohloubit své znalosti nabyté v základním kurzu mezinárodního práva veřejného, ale také příležitost se setkat se zajímavými osobnostmi z mezinárodněprávní praxe. Kromě studentů se Letní školy zúčastnili také dva zástupci učitelského sboru PF UK - JUDr. Martin Faix, PhD. a JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, PhD.
 
Po registraci a vřelém přivítání, a to jak ze strany děkanky Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě, paní doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovské, PhD., tak ze strany garantky Letní školy a vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva Trnavské univerzity, doc. JUDr. Dagmar Lantajové, PhD., bylo bez větších okolků přistoupeno k akademickému programu, který byl po celý týden více než bohatý.
 
Každý den měli studenti příležitost vyslechnout nejméně 4 přednášky, přičemž lektoři se dotkli téměř všech oblastí mezinárodního práva veřejného. V pondělí sklidila největší úspěch přednáška velvyslance, pana Ing. Vasil’a Grivny z Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o budování slovenské zahraniční služby, v úterý pak přednáška pana prof. JUDr. Jána Kl’učky, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích) o judicializaci současného mezinárodního práva a paní JUDr. Bc. Ally Tymofeyevy, PhD., o tom, jak být úspěšný při podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.
 
Ačkoli na středu připadl státní svátek, byl tento den, minimálně co se přednášek týče, jedním z nejbohatších. O své zkušenosti se podělilo hned 6 odborníků, z nichž posluchače nejvíce oslovil pan JUDr. Pavel Sladký, PhD., z Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, který hovořil o výkonu konzulárních funkcí, a skvělí Mgr. Tomáš Hrozenský a Mgr. Lucius Klobúčnik ze Slovenské společnosti pro vesmírnou politiku, kteří posluchače seznámili se současnými výzvami kosmického práva, a dokonce si pro ně připravili několik praktických případů k vyřešení.
Ani ve čtvrtek nezůstali studenti ochuzeni o akademický program, kdy je nadchla zejména přednáška pana JUDr. Martina Faixe, PhD., o odpovědnosti mezinárodních organizací za porušování lidských práv.
 
Aby studenti během volných chvílí zbytečně nezaháleli, byli hned v pondělí rozděleni do 2 týmů, ve kterých se po celý týden samostatně připravovali na “mini Jessup”, který se stal vrcholem letní školy. Zadání pro zjednodušení nebylo fiktivní, jednalo se o spor aktuálně projednávaný před Mezinárodním soudním dvorem, tzv. “Jadhav case”, mezi Indií a Pákistánem.  Do čtvrtečního večera musely týmy odevzdat svá písemná podání a v pátek dopoledne je čekalo ústní klání, kdy v soudní porotě zasedl také garant Letní školy a ředitel odboru mezinárodního práva MZV a EZ Slovenské republiky, pan JUDr. Metod Špaček, PhD., který studenty navštívil již ve čtvrtek a poskytl jim cenné rady. V našem simulovaném soudním řízení bylo dáno za pravdu zástupcům Pákistánu, ale na to jak rozhodne skutečný Mezinárodní soudní dvůr, si budeme muset ještě počkat.
 
Kromě skvělého akademického programu byl pro studenty, organizátory i lektory připraven bohatý společenský program (za jehož organizaci patří velký dík zejména studentům z ELSA Bratislava), který poskytl jedinečnou příležitost pro neformální diskuzi o odborných otázkách i pro posílení česko-slovenských vztahů.
 
Ať už se příští rok sejdeme v Česku nebo na Slovensku, věříme, že se příští rok zapojí ještě více studentů, a že budeme mít příležitost vyslechnout minimálně tak zajímavé přednášky jako letos.
 
Martina Jirsová, studentka PF UK
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111