ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí děkana PF UK

 

Informace pro uchazeče, kteří doručili na studijní oddělení Právnické fakulty UK ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí děkana PF UK


Odvolání uchazečů proti rozhodnutí o nepřijetí se stanoviskem děkana PF UK bylo předáno rektorovi prostřednictvím studijního odboru Univerzity Karlovy k posouzení. Až po přezkumné komisi rektora UK, která se koná dne 29. srpna 2017, bude studijní odbor RUK začátkem září 2017 odesílat rozhodnutí rektora uchazečům na jejich doručovací adresu.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111