Odkazy

Přehled samostatných webových a facebookových stránek fakultních pracovišť a spolků

  

 
Pracoviště
 
 
Web
 
 
Facebook
 
Oficiální stránky fakulty
Stránka pro uchazeče o studium
 
Akademický senát
 
Knihovna
Zahraniční oddělení
 
Katedra teorie práva a právních učení
stránka doc. Wintra: www.wintr.cz
stránka předmětu Vědecký seminář z teorie práva:www.facebook.com/vedeckyseminar
Katedra politologie a sociologie
 
Katedra trestního práva
 
Katedra právních dějin
 
 
Katedra finančního práva a finanční vědy
stránka doc. Boháče: www.radimbohac.cz
stránka doc. Kohajdy: www.financial-law.cz
Katedra jazyků

Katedra tělesné výchovy
 
Centrum právních dovedností
 
Centrum právní komparatistiky
 
Výzkumné centrum pro lidská práva
 
Street Law
Studentská mediace Praha
 
Jurisprudence
 
Paragraf
Spolek českých právníků Všehrd
Elsa Praha
Common Law Society
Právnický akademický spolek Juristi
Prager Deutscher Klub
Kappa Omega
 
Společnost pro církevní právo
 
Česká společnost pro právo životního prostředí
 
 
 
 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111